VERKSAMHETSPLAN 2023

Malgomaj fiskevårdsområde

Styrelsen skall under året verka för att fiskevårdsområdet skall jobba med och genomföra bland annat:

  • Att se över och kontroll av fisketillsyn
  • Att jobba med fiskevård
  • Att jobba med information, såsom hemsida och anslag på och vid vindskydd
  • Att sätta ut fisk i MFVO
  • Att ordna med städning på de iordninggjorda platserna samt tömning av dass
  • Att verka för de beslut som stämman tar

Ordförande/ Kenneth Fjellstedt