VERKSAMHESPLAN Malgomaj FVO


Styrelsen skall under året verka för att fiskevårdsområdet skall jobba med och genomföra bland annat:

  • Att se över och kontroll av fisketillsyn
  • Att öka säkerheten på sjön med informationstavlor och bojutsättning
  • Att jobba med fiskevård genom utbildning och förbättra för fiskens reproduktion
  • Att sätta ut fisk i Malgomaj FVO
  • Att ordna med städning på de iordninggjorda platserna samt tömning av utetoalett
  • Att genomföra den bygdemedelsansökan som eventuellt beviljas
  • Att verka för de beslut som stämman tagit
  • /Ordförande/ Kenneth Fjellstedt