>> KÖP FISKEKORT ONLINE

       Klicka på länken ovan!

-------------------------------------------------

FISKEKORT - PRISER

1 dygn (24 tim): 100 kr

3 dygn (72 tim): 250 kr

7 dygn: 500 kr

Årskort per kalenderår: 1000 kr, tillägg för maka, make eller sambo: 500 kr.

Trollingkort säljs av: Grönlunds Jakt & Fiske


Ortsbor som bor inom Malgomaj FVOs områdesgräns betalar 50% och tillägg för
maka, make eller sambo med 25% av ordinarie pris på årskort.


Fritidshusägare inom Malgomaj FVOs gränser betalar 75% av ordinarie fiskekortspriser.

Gäller för personer utan fiskerätt som är skrivna i:

Fjällboberg, Kroksjö, Lövnäs, Strömnäs, Granhöjden, Rönnäs, Skansholm, Lövstrand, Nordansjö, Övre Malgonäs, Häggstrand, Rekansjö, Hornsjö, Skog, Mark och Granliden. Säljes av: Se nedan!


På fiskekortet med ytterligare familjemedlem skall även dennes namn antecknas. Fiskekortet gäller även för medföljande barn till och med det år de fyller 9 år. Ungdomskort från 10 år till och med 19 år skall ungdom ha ett eget fiskekort som skrivs ut gratis av fiskekortsförsäljarna.


Vid eventuellt brott mot gällande regler får vederbörande betala en kontrollavgift eller att ärendet

överlämnas till rättslig prövning.


FISKEKORTFÖRSÄLJARE

Fiskekort säljs av:

  • Vilhelmina turistbyrå
  • Grönlunds Jakt & Fiske
  • Stalon Bensin. & Kiosk
  • Anne Marie Grönlund Granliden


Årskort säljs endast lokalt.


Hos Grönlunds Jakt & Fiske hittar ni det ni behöver för ett framgångsrikt fiske inom MFVO.


Hos Stalon Bensin & Kiosk så hittar du ett mindre utbud av fisketillbehör, du kan även handla din proviant och tanka din bil eller snöskoter.

0940-500 05

Stalon 5

912 97 MALGOMAJ


FISKERÄTTSBEVIS

100 kr, endast för fiskerättsägare.


Säljare av fiskerättsbevis

  • Daniel Bergqvist, Skansholm
  • Sven-Erik Tidström, Nordansjö
  • Christer Rönnberg, Strömnäs
  • Anders Salomonsson, Lövnäs
  • Kenneth Fjellstedt, Rönnäs