Fiskekort

Fiskekort

FISKEKORTSPRISER


1 dygn (24 tim): 100 kr

3 dygn (72 tim): 250 kr

7 dygn: 500 kr

Årskort per kalenderår: 1000 kr, tillägg för maka/make/sambo: 500 kr.

Trollingkort säljs av Grönlunds Jakt & Fiske

Säljes av, se under Fiskekortförsäljare.


Ortsbor boendes inom Malgomaj FVOs gränser 50%, tillägg för maka/make/sambo: 25% av ordinarie pris på årskort.

Fritidshusägare inom Malgomaj FVOs gränser 75% av ordinarie fiskekortspriser.


Gäller för personer utan fiskerätt som är skrivna i Fjällboberg, Kroksjö, Lövnäs, Strömnäs, Granhöjden, Rönnäs, Skansholm, Lövstrand, Nordansjö, Övre Malgonäs, Häggstrand, Rekansjö och Hornsjö. Säljes av, se nedan.


På fiskekortet med familjemedlem skall även dennes namn antecknas. Fiskekortet gäller även för medföljande ungdomar t.o.m. det år de fyller 16 år.

Vid brott mot reglerna så tas en kontrollavgift ut eller lämnas till rättslig prövning.

FISKEKORTFÖRSÄLJARE

Fiskekort säljs av Vilhelmina turistbyrå, Grönlunds Jakt & Fiske och Stalons Bensin.

Även lokalt säljs fiskekort samt genom Internet: https://www.fiskekort.se/malgomaj

Årskort säljs endast lokalt.


FISKERÄTTSBEVIS

100 kr endast fiskerättsägare (säljs av Tord Persson, Skansholm, Sven-Erik Tidström, Nordansjö, Ivar Risslen, Strömnäs)