Fiskekarta

Förbudstider

Från och med 1 maj till och med dagen före midsommarafton är det förbjudet att fiska inom rutmarkerat område på fiskekartan.

Styrelsen har stängt för fiske inom rutmarkerat område på kartan under tiden 2023-10-01
till den 2024-02-15.


Förbudstider enl. ovan gäller ej fiskerättsinnehavare inom respektive byavatten!


Från och med 1 sept till och med 31 oktober gäller fiskeförbud i strömmande vatten och en radie på 300 m från utloppet i sjöarna.


Klicka på länkarna nedan!
Vid dom röda markeringarna på kartan finns iordningstdällda platser
med båtramp, rastkoja, grillplats m.m.