Fiskekarta

Förbudstider

Från och med 1 maj till och med dagen före midsommarafton är det förbjudet att fiska inom rutmarkerat område på fiskekartan.

Från och med 1 sept till och med 31 oktober gäller fiskeförbud i strömmande vatten och en radie på 300 m från utloppet i sjöarna.
Klicka på länkarna nedan!
Vid dom röda markeringarna på kartan finns iordningstdällda platser
med båtramp, rastkoja, grillplats m.m.