Välkommen till Malgomaj FVO!


MALGOMAJ FVO

Malgomaj Fiskevårdsområde (FVO) bildades den 23 juni 2014 och den förvaltas av Föreningen
Malgomaj Fiskevårdsområde som företräder fastighetsägare med fiskrätt i Malgomajsjön.


Fastighetsägarna med fiskerätt upplåter vattnen för sportfiske genom försäljning av fiskekort och äger själva även rätten till nätfiske.


Malgomajsjön erbjuder fiske efter, röding, regnbåge, öring, harr, sik, lake, gädda, abborre och mört.


Kanadaröding och insjö-lax inplanterades för många år sedan.

ALLMÄNT OM FISKE I MALGOMAJSJÖN


Förbudstider 2020

Från och med 1 maj till och med 19 juni, förbjudet att fiska inom markerat område på fiskekartan.

.....................................................................

Från och med 1 sept till och med 31 oktober gäller fiskeförbud i strömmande vatten och en radie på 300 m från utloppet i sjöarna.


Se illustrationer på förbudsområden, 1 september till och med 31 oktober.

Klicka på länkarna nedan!


.......................................................................


Delvis ändrade regler för fiskerättsägare
.


Fisket

Fisket i sjön utövas både från is och under den isfria årstiden.

Ett stort antal grova rödingar fångas varje år i sjön Malgomaj.

Fiskar på 3 – 4 kg är inte så ovanligt och även fångster runt 7 - 9 kg har rapporterats.

Även harr finns efter vissa strandpartier där den kan nås med fluga.


Varning

Tänk på att isarna kan vara förrädiska och att Malgomaj är en reglerad sjö.

Fiskekortsområdet sträcker sig från Lövnäs by till Malgovik FVO,s områdesgräns.

Området består av sjön Malgomaj med tillrinnande vattendrag, Se fiskekarta!


Området är lättillgängligt med Vildmarksvägen på södra sidan och Hornsjövägen
på norra sidan av Malgomajsjön.


Ett antal grill/rastställen är iordningsställda där också information och viss service kommer att finnas.

Se placeringen på fiskekartan!


Uppskyltning av tillfartsvägar till Malgomajsjön kommer också att utföras.