Välkommen till Malgomaj FVO

*********************
Fiskeförbudstid 2021

Förbudstiden gäller, fr.o.m 1 maj t.o.m. 19 juni, inom rutmarkerat område på
kartan. Detta gäller fortsättningsvis på grund av den låga vattennivån i Malgomaj
samt risker runt fiskodlingen vid islossning.

*********************

Årsstämma 2021 - Malgomaj FVO

Årsstämman som normalt skall hållas under mars månad 2021 är framflyttad på grund av rådande coronapandemi. Preliminärt flyttas årsstämman till augusti 2021.

Vi återkommer med uppgifter om datum för mötet.

/Styrelsen
*********************


MALGOMAJ FVO


Malgomaj Fiskevårdsområde (FVO) bildades den 23 juni 2014 och den förvaltas av Föreningen
Malgomaj Fiskevårdsområde som företräder fastighetsägare med fiskrätt i Malgomajsjön.


Fastighetsägarna med fiskerätt upplåter vattnen för sportfiske genom försäljning av fiskekort och äger själva även rätten till nätfiske.


Malgomajsjön erbjuder fiske efter, röding, regnbåge, öring, harr, sik, lake, gädda, abborre och mört.


Kanadaröding och insjö-lax inplanterades för många år sedan.

ALLMÄNT OM FISKE I MALGOMAJSJÖN


Delvis ändrade regler för fiskerättsägare
.


Fisket

Fisket i sjön utövas både från is och under den isfria årstiden.

Ett stort antal grova rödingar fångas varje år i sjön Malgomaj.

Fiskar på 3 – 4 kg är inte så ovanligt och även fångster runt 7 - 9 kg har rapporterats.

Även harr finns efter vissa strandpartier där den kan nås med fluga.


Varning

Tänk på att isarna kan vara förrädiska och att Malgomaj är en reglerad sjö.

Fiskekortsområdet sträcker sig från Lövnäs by till Malgovik FVO,s områdesgräns.

Området består av sjön Malgomaj med tillrinnande vattendrag, Se fiskekarta!


Området är lättillgängligt med Vildmarksvägen på södra sidan och Hornsjövägen
på norra sidan av Malgomajsjön.


Ett antal grill/rastställen är iordningsställda där också information och viss service kommer att finnas.

Se placeringen på fiskekartan!


Uppskyltning av tillfartsvägar till Malgomajsjön kommer också att utföras.


Möjlighet till boende samt tillgång till båt

Boende finns att hyra i lärarbostaden, Rönnäs gamla skola.

En rejäl båt, 6,1 m, med 15 hk utombordsmotormotor finns också att hyra.

Elmotor kan du också hyra.

>>Kontakta Malgomaj FVO!