Välkommen till Malgomaj FVO


KÖP FISKEKORT >>
Malgomaj Fiskevårdsområde bildades den 23 juni 2014 och den förvaltas av Föreningen Malgomaj Fiskevårdsområde som företräder fastighetsägare med fiskrätt i Malgomajsjön.


Fastighetsägarna med fiskerätt upplåter vattnen för sportfiske genom försäljning av fiskekort och äger själva
även rätten till nätfiske. 


Malgomajsjön erbjuder fiske efter, röding, regnbåge, öring, harr, sik, lake, gädda, abborre och mört.


ALLMÄNT OM FISKE I MALGOMAJSJÖN

Fisket i sjön utövas både från is och under den isfria årstiden.

Ett stort antal grova rödingar fångas varje år i sjön Malgomaj.

Fiskar på 3 - 4 kg är inte ovanliga och även fångster runt 7 - 9 kg har rapporterats.

Även harr finns efter vissa strandpartier där den kan nås med fluga.


Fiskeområdet sträcker sig från Lövnäs by till Malgovik FVO´s områdesgräns.

Området består av sjön Malgomaj med tillrinnande vattendrag, Se fiskekarta!


Området är lättillgängligt med Vildmarksvägen på södra sidan och Hornsjövägen
på norra sidan av Malgomajsjön.


Ett antal grill/rastställen är iordningsställda där också information och viss service kommer att finnas.

Se placeringarna på fiskekartan.


Möjlighet till boende samt tillgång till båt

Boende finns att hyra i lärarbostaden, Rönnäs gamla skola.

En rejäl båt, 6,1 m, med 15 hk utombordsmotor finns också att hyra.

Elmotor kan du också hyra.

>> Kontakta Malgomaj FVO!