Information

Uthyrning av boende, båtar osv.

Boende / båtar:

Hos Grönlunds Jakt & Fiske hittar ni det ni behöver för ett framgångsrikt fiske inom MFVO, http://www.gronlundsjf.se .


Hos Stalons Bensin& Diverse så hittar du ett mindre utbud av fiskesaker, här kan du även handla din proviant och fylla upp bilen/skotern med bensin/diesel.

0940 - 500 05

Stalon 5

912 97 MALGOMAJ


--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

FVO´t har inga egna boenden, båtar osv att hyra ut, vi förmedlar endast info ang detta.

Vill ni ha med information om stugor, båtar osv som ni hyr ut kontakta oss på: mail.

Fiskeregler för fiskerättsägare.


I tillämpliga delar gäller Fiskelagen.


Fiskerättsbevis/ Fiskekort ska lösas av fiskerättsägare innan fisket påbörjas.

Fiskerättsbevis: 100 kr gäller allt medans personen äger fastigheten och innehar fiskrätt.

Beviset gäller även för familjemedlem som är folkbokförd på samma fastighet. Namnen skall vara skrivna

på kortet och kortet ska medföras vid fiske.

Kortet ska uppvisas på begäran av Fisketillsyningsman.


- Allt fiske med flytnät är förbjudet.


Nätflöte och fastaredskap skall märkas väl synligt med namn, telefonnummer och

fastighetsbeteckning.

- Alla nätlag skall märkas med boj eller flöte i varje ände och ingen annan märkning tillåts.

Fiskerättsägaren ska personligen lägga ut och vittja sina redskap. Medhjälpare vid utläggning

och vittjning får användas.

Vid allvarligare sjukdom så får hjälp anlitas att ta upp redskapen efter kontakt med

Fiskevårdsområdets ordförande.


Förbud mot användande av levande bete eller fryst bete som är fångat i vattendrag som inte ingår i

fiskevårdsområdet. Gäller ej användande av mask eller maggot.


För brott mot av föreningen uppsatta fiskeregler tas kontrollavgift ut i enlighet med lag (1981:53)

om fiskevårdsområden, 31-38§§.


- Endast 5 nät med maximal längd på 30 m/nät får användas. För fastighet med procentandel av fisket får max 2 nät användas, för husbehovsfiske inom det egna byalaget.

Fiske med handredskap är tillåtet över hela fiskevårdsområdet utom i undantagna områden.

Trolling över hela området är tillåtet utom i undantagna områden.

Fiske med utter är tillåtet i icke strömmande vatten.


För ägare av fastighet med procentuell fiskrätt.

Tillåtet att lägga ut max 2 nät à max 30 meter eller 6 fasta redskap per fastighet, för husbehovsfiske inom det

egna byalaget.


- Allt nätfiske eller fiske med ståndkrokar, långrev, angeldon eller andra fasta redskap inom hela fiskevårdsområdet  är det uppehåll i under tiden 1/9-31/10.


Fiske med handredskap är tillåtet över hela fiskevårdsområdet utom i undantagna områden.

Trolling över hela området är tillåtet utom i undantagna områden.

Fiske med utter tillåtet i icke strömmande vatten.


- Uppehåll i allt fiske i område markerat med rutnät enligt karta på hemsidan mellan 8/1 – 28/2 samt mellan 1/5 – 15/6 men där fiskerättsägarna i Strömnäs, Hornsjö och Lövnäs får fiska inom sina respektive byavatten.Stadgar.


Protokoll årsmötet 2018.


Protokoll årsmötet 2019.