Hem

Malgomaj fiskevårdsområdesförening

Kallar fiskerättsägare till årsstämma 2018.

Kjell Norén Utbildare fisketillsyn deltar på stämman.

Plats Vilhelmina Folkets Hus.

Tid fredag den 16 mars kl. 18,00.

Fika under paus.

Obs! Isen på Malgomaj är osäker i år så vidta extra försiktighet när ni vistas där.

Den som önskar dagordning för stämman kontakta då

stefan_fjallstedt@hotmail.com så sänder han den.

Välkomna!

 

Under 2016 så kom det upp ett flertal riktigt stora rödingar från Malgomaj.

De två största på 9.23kg och 8.08kg, ni kan läsa mer om dem i länkarna nedan.

Ragnas röding på 8.08kg.

Gunars röding på 9.23kg.

 

Fiskeförbud f.o.m 1 Maj t.o.m. 21 Juni 2018 från land eller båt i Lövnäsviken och väster om en linje från odlingsgränsen på södra sidan till Rekansjö skiftesområdes västra gräns på norra sidan samt västerut till gränsen för Statens område samt Datikån upp till Datiksjöarna. (se kartbild)

 

Fiskeförbud f.o.m. 7 Januari t.o.m. 28 Februari 2018 inom ovanstående område.

 

FISKET

Fisket i sjön utövas både från is och under den isfria årstiden.

Ett stort antal grova rödingar fångas varje år i sjön Malgomaj.

Fiskar på 3 – 4 kg är inte så ovanligt och även fångster runt 7-9 kg har rapporterats.

Även harr finns efter vissa strandpartier där den kan nås med fluga.

 

Tänk på att isarna kan va förädiska, Malgomaj är en reglerad sjö.

Fiskekortsområdet sträcker sig från Lövnäs by till Malgoviks fvo:s gräns.

Området består av sjön Malgomaj med tillrinnande vattendrag, se karta under fliken Regler.

Området är lättillgängligt med Vildmarksvägen på ena sidan och Hornsjövägen på andra.

Framgent kommer ett antal platser att iordningsställas där information och viss service kommer att finnas.

Uppskyltning av tillfartsvägar mm ner till sjön kommer även att ske.

 

Vi jobbar ständigt med att förbättra service och fisket inom Malgomaj FVO.

 

 

www.malgomajfvo.se är under ständig utveckling, kom tillbaka för ny information.